יחידת קידום נוער בית שמש

יחידת קידום נוער בית שמש

נושאים

השכלה (היל"ה)

חינוך חברתי ערכי, מנהיגות, התנדבות

הכנה לגיוס לשירות צבאי או אזרחי

הכנה לעולם העבודה

מניעת נשירה ממסגרות חינוכיות / תעסוקתיות

עבודת רחוב - איתורים

תכני מניעת התנהגויות סיכון

פרסומים וכתבות

טפסים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA