יחידת קידום נוער בית שמש

יחידת קידום נוער בית שמש

פרסומים וכתבות

מסע השרדות חינוכי טיפולי במדבר 3-6/4/17

בשבוע הראשון של חופשת הפסח, יצאו 200 תלמידים מיחידות קידום נוער בית שמש וגוש עציון למסע ייחודי במדבר, במהלכו, התמודדו עם קשיים פיזיים ומנטאלים לא פשוטים, בשטחים קשים.

באים להתרשם מיחידת קידום נוער בית שמש - שופינג מקומי 4/4/16

פרסום עם מסר - מיזם שילוט החוצות של עמותת גל ביחידת קידום נוער בית שמש

כנס קידום נוער שנתי מחוזי ביחידת קידום נוער בית שמש - שמשנט 28/5/14

לילה לא לילה בבית שמש - כתבה באתר האינטרנט של משרד החינוך

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA