יחידת קידום נוער בית שמש
  www.kidumbs.022.co.il
יחידת קידום נוער בית שמש
יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
    דף הבית  |  אודות  |  צוות  |  חזון ויעוד  |  פייסבוק גל  |  פייסבוק נריה  |  פייסבוק מרכז הכנה לשירות משמעותי  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
יחידת קידום נוער בית שמש פועלת כ"רשת ביטחון" שפורס משרד החינוך בשיתוף עיריית בית שמש, לטיפול בבני נוער בגילאי 14-18 שנשרו ממסגרות החינוך הפורמליות (נשירה גלויה), או המתקשים לתפקד ולהסתגל בתוכה (נשירה סמויה).

השירותים הניתנים ביחידה – - עובד חינוכי-טיפולי לקידום נוער: איש מקצוע לאיתור יצירת קשר ובניית תוכנית אישית מותאמת לכל נער/ה. - שירותי השלמת השכלה (היל"ה): מסלולי לימוד ייחודיים לרכישת השכלה עם תעודה, מ-8 שנות לימוד ועד בגרויות. - פעילות קבוצתית חינוכית-חברתית: תוכניות מנהיגות והעצמה, תוכניות למניעת התנהגויות סיכון ותוכניות הכנה לשירות צבאי ואזרחי. - הכנה ושילוב בעולם התעסוקה: קורסים מקצועיים, תוכניות הכנה לעולם העבודה ושילוב במיזמים עיסקיים. עקרונות הפעולה של קידום נוער- - עקרון היישוג (REACHING OUT) - להגיע אל כל נער או נערה פוטנציאליים, בכל מקום שהם נמצאים בו וללא תנאים מוקדמים. - עקרון "הנער כשלם" - השירות מהווה " כתובת " למכלול צורכי הנער והנערה המתבגרים. לגבי חלק מהצרכים הוא מהווה גורם מטפל ומתערב בעצמו, ולגבי חלקם הוא מהווה גורם מגשר ומתווך אל שירותים משלימים / מקבילים, תוך כדי ליווי הנער או הנערה אליהם. - עקרון "תחנת המעבר" - היחידה לקידום נוער מהווה תחנת "מעבר לקראת שילוב מחדש במסגרות נורמטיביות של בני הגיל. - עקרון "המכוונות לפתרון ולהעצמה" - השירות מנסה להתחבר אל הכוחות המצויים בכל נער ונערה ומהם לצאת אל מסלול של הצלחה ואתגר חדשים. השירות פועל מתוך מחויבות של העצמה אישית וקבוצתית של בני הנוער שתוביל אותם לשותפות, מעורבות ולקיחת אחריות להחלטות הנוגעות בהם ובחייהם. - עקרון "מניתוק לשילוב" (האינטגרציה) - השירות מכוון את כל פעילותיו על מנת לשלב מחדש את בני הנוער בתוך מסגרות רגילות של בני גילם ולא לייצר עבורם מסגרות מיוחדות. - עקרון "החליפה האישית" - לגבי כל נער ונערה מופעלת תוכנית אישית המותאמת לצורכיהם וליכולתם, וזאת על מנת לקדמם ולשלבם במגוון תחומי החיים הרלוונטיים לבני גילם. מתוך: משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, אגף קידום נוער