יחידת קידום נוער בית שמש
  www.kidumbs.022.co.il
יחידת קידום נוער בית שמש
יום ש', א’ בניסן תשע”ח
    דף הבית  |  אודות  |  צוות  |  חזון ויעוד  |  פייסבוק גל  |  פייסבוק נריה  |  פייסבוק מרכז הכנה לשירות משמעותי  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
מתוך אתר "עולים על מדים"

הצו הראשון - ההתייצבות הראשונה בלשכת הגיוס היא המפגש הראשון שלך עם המערכת הצבאית. ביום ההתייצבות בלשכת הגיוס תעבור בתחנות השונות בלשכה. עם כניסתך ללשכה תקבל מדבקת "ברקוד", שתלווה אותך במהלך היום. עם העברת המדבקה במחשב - תופנה לתחנה שבה עליך להתייצב. אם הינך בעל צרכים מיוחדים או שקיים קושי בהתייצבות פיזית בלשכת הגיוס מכל סיבה שהיא, עליך להעביר את המידע לכתובת מייל מיטב meitav@idf.gov.il על מנת שאפשר יהיה לבחון את ההשלכות על המשך ההליכים. בעת קבלת הפניה תישלח הודעת SMS. במידה וחלפו 48 שעות ממועד השליחה וטרם התקבלה הודעה זו, יש לשלוח את הפניה שנית מה עוברים ביום ההתייצבות לצו הראשון - 1. אימות נתונים 2. מבחנים פסיכוטכניים 3. ראיון אישי 4. בדיקות רפואיות דגשים לצו הראשון - לתשומת ליבך: יש לשלוח ללשכת הגיוס שאלון רפואי עד שבוע טרם מועד התייצבותך לצו הראשון - דבר זה יכול לחסוך לך זמן רב. אם לאחר ההתייצבות בלשכת הגיוס יחול שינוי באחד הפרטים האלה-חובה עליך להודיע על כך ללשכת הגיוס תוך 14 ימים מהתאריך שבו חל השינוי. לצו ההתייצבות מצורף שובר נסיעה. השובר אישי ואינו ניתן להעברה. השובר תקף בכל חברות האוטובוסים (אינו תקף ברכבת ישראל או ברכבת הקלה). אם חל שינוי במועד ההתייצבות, השובר תקף גם למועד החדש. לא תותר כניסת מלווים ללשכת הגיוס, אלא אם כן ישנו אישור בכתב או בע"פ מלשכת הגיוס. אם הינך תלמיד כיתה י`, עליך לשלוח ללשכת הגיוס את הספח המיועד לתלמידי כיתה י` , המצורף לצו ההתייצבות. מועד ההתייצבות ישתנה בהתאם. מה להביא ביום ההתייצבות - 1. תעודת זהות או דרכון ישראלי, רשיון נהיגה ממוחשב או תעודת עולה על שמך. 2. הודעת הפוקד על חובתך להתייצב (צו התייצבות). 3. במידה וברשותך אחד מהמסמכים הבאים: § אבחון (דידקטי, פסיכולוגי או פסיכו-דידקטי) § אישור ועדת השמה § אבחנת קשב שנערכה ע"י פסיכיאטר / נוירולוג / פסיכולוג יש לשלוח את המסמך/ים מראש באחת מהדרכים הבאות על מנת לחסוך זמן המתנה בלשכת הגיוס: פקס - 03-7388880 מייל - meitav@idf.gov.il במידה ואין ברשותך אפשרות לשלוח את המסמכים מראש, אנא הבא אותם איתך ביום הצו הראשון. יש לציין כי ההתאמות הניתנות במבחני הדפ"ר יינתנו על בסיס אבחון רשמי בלבד. היות ומבחני הדפ"ר שונים במהותם ובתוכנם מבחינות הבגרות, לא יינתנו התאמות על בסיס המלצה בית ספרית. לידיעתך, נתוני האבחון יועברו לידיעתם של בסיסי ההדרכה לשם מתן התאמות בקורסים הצבאיים. 4. השאלון הרפואי אשר יישלח לביתך, לאחר שמילאת את כולו בעזרת הוריך והרופא המטפל, ואישורים רפואיים לגבי מחלות ואשפוזים (אם טרם החזרת אותו בדואר ללשכת הגיוס). 5. בדיקת שתן כללית, עדכנית לשלושה חודשים לכל היותר טרם ההתייצבות. 6. למרכיבי משקפיים - בדיקת חדות ראייה - לצורך קיצור השהות בלשכת הגיוס או ביטול הצורך לזימון נוסף ללשכה (לא חובה). 7. פרטים על קופת החולים: שם הקופה, שם הסניף, שם הרופא המטפל, טלפון במשרד הקופה. 8. פרטים אישיים של ההורים: שמותיהם, מספרי הזהות שלהם ושנת הלידה. 9. דרכון זר (אם יש ברשותך). 10. תעודות (אישורים על לימודים עיוניים ומקצועיים). 11.כתובת דואר אלקטרוני על גבי דף, אם ויש לך. אם אין, מומלץ לפתוח כתובת דואר אלקטרוני טרם ההתייצבות, על מנת שתוכל לקבל מידע ישירות באמצעות האינטרנט. להורדת טפסים